Get Adobe Flash player


מדחס:

במוסך מספק שירות למזגנים מקוריים וכן למזגנים מתוצרת מקומית. ברוב המקרים כאשר המזגן הוא מקורי וישנה תקלה במדחס, עלות התיקון והחלפת המדחס במדחס מקורי הינה יקרה מאוד (אלפי שקלים). לעומת זאת ניתן לקבל בהפרש ניקר מדחס משופץ או לחלופין מדחס תואם עם תושבת מתאימה.

מעבה:

כיום רוב היצרנים בעולם מתקינים מעבה (מותקן בחזית הרכב) העשוי אלומיניום, לכן עם הזמן כתוצאה מלחות גבוהה ומליחות נוצרים סדקים במעבה הגורמים ליציאת הגז. במוסך ניתן להשיג מעבים חליפיים באיכות שאינה נופלת מהמקורי ואף עולה עליו, ובמקרים מסויימים לתקן מעבים פגומים.

צנרת:

בכל מקרה של פגיעה או דליפה בצנרת גז ניתן לקבל פתרון הולם לכל תקלה.

יחידת קירור (מזגן):

כידוע עם הזמן פוחתת פעולתם של רכיבים חשמליים או שאינם פעולים כלל, במוסך ניתן להשיג מאווררים ומפוחים באיכות מעולה. בעקבות היווצרות לחות ביחידות המיזוג נוצר ריח רע בזמן הפעלת המזגן, ניתן לפתרון את הבעיה לחלוטין - צלצל והיווכח!

גז:

בעקבות שינוי סוג הגז בגלל בעיה של איכות הסביבה מ-F12 ל-R-134A אנו ערוכים למתן שירות לכל הרכבים החדישים המצויים בשוק.

חימום:

בתקופת החורף מערכת החימום עשויה של לפעול כראוי או לא לפעול מיד לאחר ההתנעה, ניתן לטפל בתופעה זו במוסכנו, צלצל והיווכח!